Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter: Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter: Läs mer

Stäng meddelande
Sällsynta diagnoser är inget ovanligt. Kunskapen om dem är däremot sällsynt. Det finns uppskattningsvis 30 miljoner människor som lever med sällsynta diagnoser i Europa.

Sällsynta diagnoser är inget ovanligt. Kunskapen om dem är däremot sällsynt. Det finns uppskattningsvis 30 miljoner människor som lever med sällsynta diagnoser i Europa.

 

Hemsidan NFSD byter namn till CSD i samverkan!

 

CSD i samverkan drivs av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård genom Nationellt programområde (NPO) sällsynta sjukdomar i samarbete med de regionala Centrum för sällsynta diagnoser.

Nyheter

Press

Kalendarium

 • Föräldraträffar i Sverige

  Träffa andra föräldrar som också har ett barn med en sällsynt diagnos. Här hittar du föräldraträffar som arrangeras i Sverige vid Centrum för sällsynta diagnoser.
  2020-06-16
 • App för barn med funktionsnedsättning nu på minoritetsspråk
  Det finns tre appar med Undra. Apparna vänder sig framför allt till barn med funktionsnedsättning, men alla barn kan ha roligt med dem. Appen som innehåller spel och animationer passar såväl syskon som kompisar. Följ med på en spännande upptäcktsfärd tillsammans med Undra och besök habiliteringen. Alla appar finns på flera språk: svenska, meänkieli, nordsamiska och finska.
  2020-06-09
 • Webbkurs - Introduktion sällsynta diagnoser
  Webbkursen Introduktion sällsynta diagnoser är framtagen av Ågrenska och är en kostnadsfri baskurs för dig som möter personer med sällsynta diagnoser och deras närstående i ditt arbete. Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar inom habilitering, skola, LSS-verksamhet och på Försäkringskassan.

  2020-05-21
 • Stöd och service

  Rättigheter för personer som lever med sällsynta diagnoser och deras närstående hänger ihop med de skyldigheter samhället har i förhållande till innevånarna, och särskilt för personer med funktionsnedsättning.
  2020-01-02

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.