Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Namn (Sidans namn)

Kontakt

Roll eller funktion
Telefon 1
Telefon 2
Telefon 3
Besöksadress
Postadress
Orgnr
Övrigt

Webbplatsen produceras av Region Stockholm. Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.