Krismeddelanden - [2020-07-03] Covid -19

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter:

Sjukdomsteman inom ERN
https://ec.europa.eu/health/ern/covid-19_enlänk till annan webbplats

Informationen är sammanställd på EU-nivå och uppdateras kontinuerligt av Orphanet men är i nuläget inte validerad på nationell nivå.
EURODIS
https://www.eurordis.org/covid19resourceslänk till annan webbplats

Orphanews
http://international.orphanews.org/newsletter-en/editorial/nl/id-200327.html#oa_european-reference-networkslänk till annan webbplats