Krismeddelanden - [2020-07-03] Covid -19

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter.

Informationen är sammanställd på EU-nivå och uppdateras kontinuerligt av Orphanet men är i nuläget inte validerad på nationell nivå.

1177
https://www.1177.se/sok/?q=Om+covid-19+%E2%80%93+coronaviruslänk till annan webbplats

Sjukdomsteman inom ERN
https://ec.europa.eu/health/ern/covid-19_enlänk till annan webbplats

EURORDIS
https://www.eurordis.org/covid19resourceslänk till annan webbplats

Orphanet / OrphaNews
http://international.orphanews.org/newsletter-en/editorial/nl/id-200327.html#oa_european-reference-networkslänk till annan webbplats