Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Väst omfattar Västra Götalandsregionen och norra delen av Region Halland (Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommun).

Sjukvårdsregion Väst

Kontaktinformation

Skriv tabellbeskrivning här

E-post

csd@vgregion.se      

Telefon

031-343 47 00

Telefontider


Måndag och torsdag 13.00-15.00
Tisdag och fredag 09.00-11.00


Temadag för HHT/Oslers sjukdom

Välkommen att lära dig mer om hereditär hemorragisk telangiektasi (HHT), även kallad Oslers sjukdom

Den 31 januari bjuder CSD Väst till en temadag om HHT/Oslers sjukdom.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets nystartade expertteam för HHT/Oslers sjukdom bjuder, tillsammans med patientföreningen HHT Sverige och CSD Väst, in till en temaeftermiddag för att presentera expertteamet och berätta hur de arbetar för patientgruppen.

Sällsynta dagen 2023

Den 28 februari 2023 bjuder CSD Väst in till ett webbinarium - Precisionsmedicin - nya möjligheter för sällsynta hälsotillstånd. Du får höra om olika aspekter, möjligheter och utmaningar gällande precisionsmedicin.

Expertteam

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman