Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD vid Karolinska, Region Stockholm-Gotland

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset tillhör Stockholms sjukvårdsregion och omfattar Region Stockholm - Gotland.

Kontaktinformation

E-post: sallsyntadiagnoser.karolinska@sll.se
Tfn: 08-517 756 26 (sekr)
Telefontid: 08.30-16.00

Föräldraträffar

Dysmeli - Temadag för föräldrar

Träffarna ger tillfälle att ta upp frågor, samtala och reflektera kring vardagslivet och få tips och idéer tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.

TEA/Dysmeli- teamet bjuder in till temadag för er föräldrar med föreläsningar och seminarier. Ni får träffa teamet, veta mer om den senaste forskningen samt träffas i seminariegrupper och diskutera era egna erfarenheter och ställa frågor.

Under dagen serveras lunch och fika samt att det kommer finnas utställningsbås från våra ortopedtekniska verkstäder.

VARMT VÄLKOMNA!

Datum: fredagen den 4 februari 2022
Tid: 08.30-16.00
Plats:
Fakultetssalen, L-huset, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anmälan: senast den 24 januari 2022 via länken nedan:

https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet/centrum-for-sallsynta-diagnoser/temadagar-aktuellt/dysmeli-foraldrautbildning/ Länk till annan webbplats.

Bekräftelse, program och karta skickas till deltagarna efter anmälningstidens utgång.

Sällsynta dagen 2022

Välkommen att delta i webbinarium kring patientnära forskning

Hur kan vi skapa en reell förbättring för personer med sällsynta hälsotillstånd -

Tid: 24 februari, kl 12.00 – 14.00
Plats: Online via Teams
Kostnad: Kostnadsfritt
Frågor: Ev frågor kan ställas till: charlotte.willfors@ki.seAnmälan; Sällsynta dagen 2022 - Karolinska Universitetssjukhuset Länk till annan webbplats.

Expertteam

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos/diagnosgrupp. Det övergripande målet för expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående. CSD samverkar med de expertteam/expertresurser som finns inom Region Stockholm.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman

Till toppen