Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset tillhör Stockholms sjukvårdsregion och omfattar Region Stockholm och Region Gotland.

Text

Sveriges karta med en tydlig markering över sjukvårdsregion Stockholm Gotland

Kontaktinformation

kotakinforamtiom


Vårdstöd


Telefon

08-123 761 48

Telefontid


onsdagar, kl 13.00-15.00

torsdagar, kl 09.00-11.00Tjänsteärenden


Telefon

08-123 756 26

E-post

sallsyntadiagnoser.karolinska@regionstockholm.se

 

Temadagar

Välkommen till våra utbildningstillfällen / temadagar våren 2023 Länk till annan webbplats.

Utbildningarna riktar sig till relevant profession eller patienter/anhöriga och planeras tillsammans med profession eller patientföreträdare utifrån behov. Utbildningstillfällena kan antingen hållas som fysiska träffar eller digitala möten.

Frågor om våra temadagar skickas till:
e-post: charlotta.ingvoldstad-malmgren@regionstockholm.se

Informationsmöte Visby - CSD och Riksförbundet sällsynta diagnoser informerar om sällsynta diagnoser Länk till annan webbplats.

Välkomna till en heldag med fokus kring sällsynta diagnoser.
Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska och Riksförbundet sällsynta diagnoser inbjuder till "En dag om sällsynta diagnoser".

Kom och lyssna på föreläsning om genetik och sällsynta diagnoser, patientberättelser, information om CSD och Riksförbundet sällsynta diagnosers verksamheter.

Datum: 29 mars 2023, kl 8.30-12.30 och 14.30 – 18.30
Plats: Aulan, Visby lasarett

Program Länk till annan webbplats.

Läs mer om evenemanget Länk till annan webbplats.

Föräldrarträffar

Har ditt barn nyligen fått en sällsynt diagnos?

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) välkomnar dig till två kostnadsfria föräldraträffar

Datum: den 24 maj och den 8 juni, 2023

Tid: kl 13.00 -16.00

Plats: Konferensrum Ronja, Q-huset, plan 1 (tidigare Astrid Lindgrens barnsjukhus) Karolinska vägen 37A, Karolinska Solna.

Innehåll
Här är tillfälle för dig att ta upp frågor, få tips och idéer, samtala och reflektera kring vardagslivet tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.

Gruppen träffas två gånger och du/ni ska ha möjlighet att delta båda gångerna, utan medföljande barn (undantag för små bebisar).

Mer om sällsynta diagnoser www.csdsamverkan.se (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Medverkande
Föräldraträffarna leds av Katja Ekholm, sjuksköterska, CSD Karolinska,
Aggeliki Savvidou Levinsson och Marcus Folkö Muntzig, sjuksköterskor vid CSD Mellansverige.

Frågor/kontakt
Kontakta Katja Ekholm tfn 08-123 761 48 alt. 08-123 756 26

Anmälan Länk till annan webbplats.

Expertteam

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos/diagnosgrupp. Det övergripande målet för expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående. CSD samverkar med de expertteam/expertresurser som finns inom Region Stockholm.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman