CSD Väst

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Väst omfattar Västra Götalandsregionen och norra delen av Region Halland (Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommun).

Sveriges karta med en tydlig markering av sjukvårdsregion väst

Kontaktinformation

kontaktinformation

E-post

csd@vgregion.se      

Telefon

031-343 47 00

Telefontider


Måndag och torsdag 13.00-15.00
Tisdag och fredag 09.00-11.00

Expertteam

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos/diagnosgrupp. Det övergripande målet för expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående. CSD samverkar med de expertteam/expertresurser som finns inom Region Stockholm.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman