Webbinariet - Nationellt vårdprogram 22q11

Målgrupp är vårdgivare i specialistsjukvård, primärvård och habilitering.

Torsdagen den 30 maj arrangerade Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan ett webbinarium om det nationella vårdprogrammet för
22q11-deletionssyndromet. Webbinariet riktar sig främst till vårdgivare inom specialistsjukvård, primärvård och habilitering. Bland föreläsarna fanns författarna till vårdprogrammet och andra experter på området.

22q11-deletionssyndromet (22q11DS) är det vanligaste mikrodeletions-syndromet hos människan. Det är ett mångfacetterat tillstånd som innefattar missbildningar och funktionsnedsättning med stora variationer mellan patienterna. Kännedom om syndromet är fortfarande otillräcklig och många som har syndromet är odiagnostiserade. Ett nationellt vårdprogram har tagits fram för denna patientgrupp i Sverige och målet är att det ska bidra till en bättre diagnostik, behandling och uppföljning inom hela Sverige och till en god och jämlik vård.

Program >> , 429.3 kB.

Webbinarium - Nationellt vårdprogram 22q11-deletionssyndromet, Del 1

Webbinarium - Nationellt vårdprogram 22q11-deletionssyndromet, Del 2

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Johanna Bruhn