Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Expertteam

Centrum för sällsynta diagnoser vid universitetssjukhusen samverkar med expertteam och expertresurser inom den regionen universitetssjukhuset är belägen. Därutöver sker samverkan mellan respektive Centrum för sällsynta diagnoser samt mellan expertteamen på ett nationellt plan.

Till toppen