Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Patient eller anhörig

Vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska vara jämlik, detta innebär att den ska vara likvärdig och anpassad efter var och en efter behov, det vill säga att den ska ges på lika villkor utan diskriminering.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman