Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Regler för att stärka din ställning som patient

Hälso- och sjukvårdslagen reglerar bland annat vårdpersonalens skyldigheter, kompetens och behörigheter. Utöver lagarna inom området finns en mängd föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer som styr hälso- och sjukvården.

Sedan en lång tid tillbaka har man diskuterat vikten av patientinflytande i Sverige och jobbat för att patienternas inflytande över sin egen vård ska öka. Det har bland annat resulterat i att man som patient har möjlighet att välja primärvård. Man har också infört bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen som innebär skyldigheter för landstingen att erbjuda förnyad medicinsk bedömning och fast vårdkontakt.

Den 1 januari 2015 började en ny lag - patientlagen- att gälla. Den nya patientlagen är tänkt att stärka patienternas ställning ytterligare. Den nya patientlagen innehåller bestämmelser om vad som gäller för vården ur ett patientperspektiv. Vården ska bli säkrare genom att utvecklas tillsammans med patienterna.

Människor har olika behov beroende på vem man är. Du som har en sällsynt diagnos eller är anhörig till en person som har en sällsynt diagnos kan ha större behov av stöd och hjälp än andra. Det är därför viktigt att känna till vad vården ska kunna tillhandahålla för stöd och hjälp. Det är också viktigt att veta vad man kan göra om hälso- och sjukvården inte uppfyller de krav som ställs.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman

Till toppen