En läkare på språng

Hälso- och sjukvård

Vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska vara jämlik - detta innebär att den ska vara likvärdig och anpassad efter individens behov samt att vården ska ges på lika villkor utan diskriminering.

Läs mer: Så fungerar vården, 1177 Länk till annan webbplats.

Undersidor