ERN och JARDIN

JARDIN syftar till att integrera de europeiska referensnätverken (ERN) i de nationella hälsovårdssystemen.

För att förbättra tillgängligheten till ERN:er för patienter i medlemsländerna finansierar EU nu ett banbrytande treårigt projekt som involverar alla medlemsländer plus Norge och Ukraina, den gemensamma åtgärden om integrering av ERN:er i nationella hälsovårdssystem (”JARDIN”).

JARDIN kommer att koordineras av professor Till Voigtländer från det medicinska universitetet i Wien i Österrike och kommer att ta fram rekommendationer och genomförandepiloter inom de huvudsakliga verksamhetsområdena, såsom patientflöden, nationella referensnätverk och datahantering för sällsynta sjukdomar. Dessa pilotprojekt utgör ett lovande sätt att förse EU:s medlemsländer med direkt implementerbara lösningar för sina sjukvårdssystem.

JARDIN:s startmöte

JARDIN:s startmöte är planerat att äga rum i Bryssel den 6:e till 8:e mars 2024. Det markerar början på ett samarbete för att forma framtiden för ERN:erna.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman