Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Sveriges deltagande i ERN

EU har beslutat inrätta europeiska referensnätverk (ERN) för komplexa tillstånd, däribland sällsynta diagnoser. Målet med nätverken är att samla den europeiska expertisen som finns inom en diagnos/diagnosgrupp för att kunna erbjuda ett bättre omhändertagande och ökat kunskapsutbyte.

Sverige deltar i 24 europeiska nätverk

Följande multidisciplinära expertteam uppfyller i samverkan med Centrum för sällsynta diagnoser, EU-kriterierna för Centre of Expertise och är nu huvudmedlemmar i respektive ERN:

Pediatrisk transplantation

Solida extrakraniella tumörer hos barn

Sällsynta endokrina diagnoser

Sällsynta gastrointestinala diagnoser

Sällsynta gynekologiska tumörsjukdomar

Sällsynta hematologiska sjukdomar

Sällsynta immunbrist- och immunologiska sjukdomar

Sällsynta kraniofaciala diagnoser

Sällsynta kärlsjukdomar

Sällsynta leversjukdomar

Sällsynta lungsjukdomar (cystisk fibros)

Sällsynta medfödda metabola sjukdomar

Sällsynta medfödda urogenitala diagnoser

Sällsynta neuromuskulära sjukdomar

Sällsynta neurologiska sjukdomar

Sällsynta njursjukdomar

Sällsynta komplexa bindvävssjukdomar

Sällsynta skelettsjukdomar

Sällsynta syndrom med missbildningar och/eller utvecklingstörning

Sällsynta ögonsjukdomar

Ärftliga cancersyndrom

Utöver ERN finns följande nätverk

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Luqman Zain