RareGUIDLINE

Databas - Riktlinjer för klinisk praxis om sällsynta sjukdomar

Riktlinjer för alla aspekter av vården ingår från diagnostiska tester till behandlingar och organisation av vården. Dokument kan identifieras med sjukdomsnamn, titel eller genom att använda sökfunktionen. Kvaliteten på de metoder som används för att utveckla var och en av riktlinjerna har utvärderats för att ge vårdpersonal, patienter och beslutsfattare information om tillförlitligheten hos de praxisrekommendationer som erbjuds.

Förutom att ge tillgång till samlingen av riktlinjer, innehåller den databasen även funktionalitet som gör att den kan användas av det kliniska och akademiska samhället för att underlätta utveckling och peer review av nya riktlinjer. Ytterligare förbättringar är under uppbyggnad.

Källa: © RARE-Bestpractices partners (2013-2017)

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Luqman Zain