csdsamverkan - Hitta rätt

Hitta rätt

Vägskylt

Om man har en sällsynt diagnos eller har en närstående med sällsynt diagnos behöver man ofta mycket stöd från samhällets olika delar. Det är då bra att känna till hur samhället är organiserat och vem som ansvarar för vad.

Här finner du också en mängd utredningar, rapporter och uppsatser som rör området sällsynta diagnoser. Under avsnittet Goda exempel har vi samlat exempel på hur olika aktörer kan jobba tillsammans.

Aktörer

Här finner du information om de samhällsaktörer som arbetar inom området sällsynta diagnoser. Samhällsaktörerna återfinns inom offentlig verksamhet, som inom stat, landsting/regioner och kommuner. Det finns också samhällsaktörer som inte ingår i den offentliga verksamheten, men som helt eller delvis finansieras av skatter.

Information om sällsynta diagnoser

Här finner du information som tillhandahålls på olika webbplatser och i databaser om sällsynta diagnoser.

Kunskapsmaterial

Här finner du rapporter, utredningar, uppsatser, informationsmaterial mm som behandlar frågor inom området sällsynta diagnoser. Informationen har tagits fram av olika aktörer. Materialet presenteras med publiceringsdatum (senast överst).

Goda exempel

Det finns exempel på hur man med framgång jobbar med samverkan och samordning mellan olika verksamheter. Här har vi samlat några exempel på hur samverkan kan fungera i praktiken.

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.