Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Aktörer

Här finner du information om de aktörer som arbetar inom området sällsynta diagnoser. Samhällsaktörerna återfinns inom offentlig verksamhet, som inom stat, regioner (tidigare landsting) och kommuner. Det finns också aktörer som inte ingår i den offentliga verksamheten, men som helt eller delvis finansieras av skatter.

Här finner du information om vem som har hand om vad och kontaktuppgifter till samhällsaktörerna. Aktörerna är uppdelade i offentliga aktörer, som återfinns inom stat, regioner och kommuner. Ansvaret inom ett område, till exempel hälso- och sjukvården, är uppdelat mellan dessa aktörer. Det finns också samhällsaktörer som verkar inom området sällsynta diagnoser som inte är offentliga, till exempel intresseorganisationer.

Du kan också läsa mer om rättigheter och skyldigheter för brukare respektive samhällsaktörer under Stöd och service.
Länk till annan webbplats.

Offentliga aktörer

Offentlig verksamhet finansieras genom skatter och avgifter. Verksamheten drivs av stat, regioner och kommuner eller andra politiskt styrda verksamheter.

Intresseorganisationer

Hitta och få kontakt med andra som har liknande erfarenheter!. Det finns flera intresseorganisationer som organiserar personer med sällsynta diagnoser och deras närstående. Det finns också öppna kontaktsidor på Internet såsom RareConnect och Facebook grupper.

Kompetenscentrum

Här hittar du information om aktörer med samlad kunskap inom området sällsynta diagnoser.