Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Offentliga aktörer - Arbete

Pilar

Om man har en sällsynt diagnos men har viss, men nedsatt, arbetsförmåga kan det vara svårt att få ett arbete eller jobba full tid. Samhället kan då tillhandahålla stöd i arbetslivet. Kommunen kan hjälpa till med att hitta en sysselsättning som är anpassad efter de förutsättningar en person med sällsynta diagnoser har. Arbetsförmedlingen erbjuder också olika stöd som kan vara till hjälp.

Stöd av kommunen

Om man omfattas av stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har man rätt till så kallad daglig verksamhet. Det förutsätter att man är i yrkesverksam ålder. Daglig verksamhet kan vara arbete på ett dagcenter eller på en annan arbetsplats. Ersättning för arbetet brukar utgå.

Stöd enligt LSS - Kunskapsguiden Länk till annan webbplats.

Stöd av Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen i Sverige är en statlig myndighet och har som huvudsaklig uppgift att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande. Arbetsförmedlingen erbjuder särskilt stöd till personer med funktionsnedsättning.

Man erbjuder stöd vid nedsatt arbetsförmåga genom hjälpmedel och ekonomiskt eller personligt stöd.

Arbetsförmedlingens stöd till personer med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.