Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Centrum för sällsynta diagnoser - Centrum för sällsynta diagnoser i Uppsala - Örebroregionen

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Uppsala-Örebro omfattar sjukvårdsregion Uppsala-Örebro, det vill säga Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Örebro län, Region Värmland, Region Västmanland och Region Sörmland.

Epost: sallsyntadiagnoser@akademiska.se

Uppsala
Aggeliki Savvidou Levinsson
Samordnare leg. specialistsjuksköterska
018-611 11 34

Örebro
Anki Cetin
Samordnare leg. sjuksköterska
019-602 22 56

Aktuellt

Föräldraträffar
Träffa andra föräldrar som också har ett barn med en sällsynt diagnos.

Expertteam vid Centrum för sällsynta diagnoser i Uppsala - Örebroregionen 2020-01-07

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.