Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta diagnoser - Centrum för sällsynta diagnoser i Uppsala - Örebroregionen

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Uppsala-Örebroregionen omfattar sjukvårdsregion Uppsala-Örebro, det vill säga Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Örebro län, Region Värmland, Region Västmanland och Region Sörmland.

Epost: sallsyntadiagnoser@akademiska.se

Uppsala
Aggeliki Savvidou Levinsson
Samordnare leg. specialistsjuksköterska
018-611 11 34

Gävleborg:
Åsa Strid Winholm
Samordnare, leg sjuksköterska
072-534 11 24

Örebro
Marcus Folkö Muntzing
Samordnare, leg sjuksköterska
072-1424050

Aktuellt

Föräldraträffar
Träffa andra föräldrar som också har ett barn med en sällsynt diagnos.

Datum: 1 och 14 oktober

Kontaktpersoner och anmälan:
Uppsala:
Aggeliki Savvidou Levinsson, e-post: sallsyntadiagnoser@akademiska.se

Gävleborg:
Åsa Strid Winholm, e-post: csd@regiongavleborg.se

Ange ditt namn och telefonnummer

Diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.