Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Centrum för sällsynta diagnoser - Centrum för sällsynta diagnoser Sydöst

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Sydöst omfattar sydöstra sjukvårdsregionen, det vill säga Region Kalmar län, Region Jönköping och Region Östergötland.

E-post: csdsydost@regionostergotland.se

Carina Nilsson
Administratör på CSD
Tel: 010-1037010

Aktuellt

Föräldraträffar
Träffa andra föräldrar som också har ett barn med en sällsynt diagnos.

Expertteam vid Centrum för sällsynta diagnoser Sydöst 2020-01-07

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.