Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Centrum för sällsynta diagnoser - Centrum för sällsynta diagnoser Väst

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Väst omfattar norra delen av Region Halland (Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommun) och Västra Götalandsregionen.

E-post: csd@vgregion.se

Telefonnr: 073 - 660 16 89

Telefontider:
Onsdagar 13:30-15:30
samt torsdagar 8:30-11:00

Aktuellt

Föräldraträffar
Träffa andra föräldrar som också har ett barn med en sällsynt diagnos.

Syskonträffar
Syskonkvällar för dig mellan 11-18 år. Centrum för sällsynta diagnoser Väst bjuder in dig som är syskon till ett barn med funktionsnedsättning till tre träffar under hösten 2019.

Expertteam vid Centrum för sällsynta diagnoser Väst 2020-01-07

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.