Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Sjukvårdsregionala centrum för sällsynta diagnoser - Centrum för sällsynta diagnoser Mellansverige

Kontakinformation

E-post:  csdmellansverige@regionuppsala.se

Region Uppsala: Aggeliki Savvidou Levinsson, samordnare leg. specialistsjuksköterska
Tfn: 018-611 11 34
Region Gävleborg: Åsa Strid Winholm, samordnare, leg sjuksköterska
Tfn: 072-534 11 24
E-post: csdmellansverige@regiongavleborg.se
Region Örebro län: Marcus Folkö Muntzing, samordnare, leg sjuksköterska
Tfn: 072-1424050
E-post: csdmellansverige@regionorebrolan.se
Region Sörmland: Angelica Gustafsson, samordnare, leg sjuksköterska
E-post: csdmellansverige@regionsormland.se

Föräldraträffar

Välkommen till samtal med andra föräldrar vars barn har en sällsynt diagnos
Inbjudan till föräldraträffar - Att känna igen sig i varandra , 247.1 kB.

Vi kommer att träffas via digitalt forum vid två tillfällen med några veckors mellanrum.
Träffarna är kostnadsfria.

Träff 1: Torsdagen den 30/9 kl 9.30-11.30 (digitalt forum)
Träff 2: Torsdagen den 21/10 kl 9.30-11.30 (digitalt forum)
Länk skickas ut per mejl när första träffen närmar sig.

Träffarna leds av Cecilia Stocks, socionom och Astrid Emker, pedagog från Ågrenska. Med på träffarna är även regionssamordnare Angelica Gustafsson och Aggeliki Savvidou Levinsson från CSD Mellansverige.

Anmälan: Ange ditt namn och telefonnummer och vilken diagnos ert barn har. Mejla din anmälan senast den 23/9 till: csdmellansverige@regionsormland.se

Save the date! Välkommen till Livets möjligheter den 24-25 oktober 2022

Den 24-25 oktober 2022 anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga
(Nka) konferensen Livets möjligheter på Clarion Hotel i Stockholm. Temat för konferensen är ”Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning,
anhöriga, professionella och beslutsfattare”.

CSD Mellansverige har ett långvarigt samarbete med Nka och är medpartners på kommande konferens. CSD Mellansverige kommer att representera samtliga Sjukvårdsregionala Centrum för sällsynta diagnoser.

Expertteam