Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Sjukvårdsregionala centrum för sällsynta diagnoser - Centrum för sällsynta diagnoser Sydöst

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Sydöst omfattar sydöstra sjukvårdsregionen, det vill säga Region Kalmar län, Region Jönköping och Region Östergötland.

Kontaktinformation

E-post: csdsydost@regionostergotland.se

Carina Nilsson, administratör på CSD
Tfn: 010-1037010

Expertteam

Förädraträffar

Träffarna leds och arrangeras av:
Cecilia Lidholm, verksamhetsutvecklare, Christina Alnervik, länssamordnare/ specialistsjuksköterska, Cathrine Johansson, länssamordnare vid Centrum för Sällsynta Diagnoser sydöst.

För mer information och anmälan kontakta
Cecilia Lindholm, cecilia.lidholm@regionostergotland.se
Ange ditt namn och telefonnummer.