Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Sjukvårdsregionala centrum för sällsynta diagnoser - Centrum för sällsynta diagnoser Väst

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Väst omfattar norra delen av Region Halland (Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommun) och Västra Götalandsregionen.

Kontaktinformation

E-post: csd@vgregion.se
Tfn: 073 - 660 16 89
Telefontider: onsdagar 13:30-15:30 samt torsdagar 8:30-11:00

Expertteam vid Centrum för sällsynta diagnoser Väst

Föräldraträffar

Datum: Torsdag den 3 juni och måndag den 14 juni 2021
Träffarna leds av: Astrid Emker, pedagog och Cecilia Stocks, socionom.

Träffarna sker digitalt via Zoom
Vilket fungerar som ett virtuellt mötesrum, anslutning sker lätt via dator, mobiltelefon eller surfplatta. Kontrollera bara att enheten du kommer använda har fungerande högtalare, kamera och mikrofon.

Kontaktperson och anmälan: Astrid Emker, astrid.emker@agrenska.se
Ange ditt namn och telefonnummer.

Sällsynta dagen 2021

Hur kan Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) bidra till vården för sällsynta diagnoser?