Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Hälso- och sjukvård - Tandvård odontologiska kunskapscenter

Nationella odontologiska kunskapscenter för sällsynta diagnoser finns i Umeå, Jönköping och Göteborg.

Vårdgivare, patienter och anhöriga från hela landet kan söka information, råd och stöd. Det finns inget krav på remiss.

Det gemensamma huvuduppdraget är att samla och sprida kunskap kring sällsynta odontologiska och medicinska tillstånd för att öka kompetensen inom tandvården när det gäller att bemöta och behandla dessa patientgrupper. Informationsspridningen bygger på kunskap samlad från klinisk verksamhet och forskning.

Att ha en sällsynt diagnos innebär ofta att många av kroppens organ och funktioner (inklusive munnen) är påverkade vilket ställer krav på samarbete mellan olika vårdutövare för att uppnå ett helhetstänkande inom vården.

 • Vara remissinstans för utredning av personer med sällsynt diagnos med odontologiska och orofaciala funktionsnedsättningar såsom tandavvikelser, avvikande käk- och bettutveckling, vävnadsförändringar i mjukvävnader, ätsvårigheter, talsvårigheter, dregling, tandgnissling med mera.
 • Medverka vid diagnosutredningar och då bidra med specifikt kunnande när det gäller odontologi, oro-kraniofacial dysmorfologi och logopedi.
 • Delta i terapiplaneringen kring personer med komplexa behov.
 • Rådgivning och utbildning kring munvård och oralmotorisk träning.
 • Slussa patienterna till ett gott omhändertagande i tandvården.
 • Utveckla kunskap genom att driva och samverka i forskningsprojekt om sällsynta diagnoser.
 • Bidra med kunskap om odontologi och orofacial funktion vid utarbetande av vårdprogram för sällsynta diagnoser.
 • Delta i samtliga odontologiska grundutbildningar och specialistutbildningar med undervisning om sällsynta diagnoser ur
  ett odontologiskt och orofacialt perspektiv.
 • Vara samarbetspartner när det gäller informationsspridning kring orofaciala och odontologiska funktionsnedsättningar vid sällsynta diagnoser. Varje center har byggt upp omfattande kontaktnät regionalt, nationellt och internationellt.

Mun-H-Center

Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt (mun och ansikte) kunskapscenter för sällsynta diagnoser och en del av specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland. Verksamheten innefattar specialisttandvård, informationsspridning, forskning och orofaciala hjälpmedel.

Mun-H-Center Länk till annan webbplats.

Odontologiskt Kunskapscentrum i Norr

Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå finns ett kunskapscentrum för sällsynta diagnoser och funktionshinder. Kunskapscentrum i norr ansvarar för de fyra nordligaste regionerna.

Odontologiskt Kunskapscentrum i Norr Länk till annan webbplats.

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd i Jönköping

Kompetenscentret är ett nationellt center för tillstånd som kan medföra avvikande tand- och käkutveckling, nedsatt orofacial funktion och behov av omfattande behandling. Vi är en resurs för både barn och vuxna och är en tillgång för vårdgivare och patienter i hela landet.

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd i Jönköping Länk till annan webbplats.

MHC appen

MHC-appen ger dig möjlighet att snabbt och enkelt få information om olika sällsynta diagnoser och hur de kan förväntas påverka munhälsa, bettutveckling och orofacial funktion.

MHC appen Länk till annan webbplats.

Mun-H-Centers databas, MHC-basen

I MHC-basen dokumenteras de uppgifter som samlas in via Mun-H-Centers frågeformulär och observationsschema. Databasen innehåller beskrivningar av orofaciala aspekter vid olika sällsynta diagnoser.

MHC-basen Länk till annan webbplats.

Munnens funktion och träning vid sällsynta diagnoser

Två filmer om munnens funktion: Munnen och munnens funktion är påverkad hos varannan person med en sällsynt diagnos. Det kan ge stora konsekvenser för förmågan att prata, äta, svälja och på livskvalitén. Träning är nödvändig för att förbättra munnens rörlighet, styrka och känsel vid hälften av alla sällsynta diagnoser.