Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Goda exempel - Habiliteringens husläkarmottagning i Region Uppsala

Inom Region Uppsala har Hälsa och habilitering en egen husläkarmottagning. Husläkarmottagningen vänder sig till personer som på grund av funktionshinder har svårt att få sina behov tillgodosedda inom den ordinarie primärvården.

Det kan handla om att personen har en komplicerad medicinsk problematik eller att funktionsnedsättningen kräver särskild kännedom om hur man bemöter och kommunicerar med personen på bästa sätt. Till mottagningen erbjuder man också mottagning av patienter med syndrom för hälsokontroller. Distriktsläkarna på mottagningen arbetar i nära samarbete med personalen på habiliteringen och med specialistläkare. För att komma till Habiliteringens husläkarmottagningen krävs remiss från husläkare, kommunal distriktssköterska eller habiliteringsverksamhet.

Alla är vinnare- Många fördelar med en husläkarmottagning på habiliteringen för vuxna

Minskad ohälsa hos patienterna, snabbare vård, samt samhällsekonomiskt lönsamt. Fördelarna med en husläkarmottagning för vuxna med funktionsnedsättning i anslutning till habiliteringen är stora.Det konstaterar distriktsläkare Kenneth Gustafsson, som brinner för sitt jobb på husläkarmottagningen i Uppsala.