Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Hitta rätt - Information om sällsynta diagnoser

Här finner du information som tillhandahålls på olika webbplatser och i databaser om sällsynta diagnoser.

Kunskaps- och informationsdatabaser om sällsynta diagnoser

Det finns mycket information om sällsynta diagnoser på Internet. Här får du tips om några kunskaps- och informationsdatabaser.

Vårdprogram och riktlinjer

Det finns flera vårdprogram och vårdriktlinjer inom området sällsynta diagnoser, men långt ifrån för alla sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.