Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Ågrenskas dokumentationer

Sammanställningar över enskilda sällsynta diagnoser. Information inhämtad under Ågrenskas familje- och vuxenvistelser från olika experter och professioner. Respektive dokumentation innehåller också intervjuer med personer som lever med den sällsynta diagnosen och deras närstående.

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03