Kunskapmaterial - [2020-03-24] Projekt - Sällsynt Övergång

Projekt - Sällsynt Övergång

Under 2015 och 2017 har Riksförbundet Sällsynta diagnoser drivit ett spännande projekt. I projektet har man arbetat med att utveckla och förbättra utvalda modeller för en fungerande övergång från barn- till vuxenvård.

Om projektet

Rapporter

Kartläggning