Kunskapmaterial - [2020-03-25] Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

​Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning är en webbutbildning som främst vänder sig till LSS-personal såsom boendestödjare och personal på gruppboenden och dagliga verksamheter. Även anhöriga kan ha nytta av utbildningen. Utbildningen är öppen för alla som är intresserade av frågor som rör åldrandet vid intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen är avgiftsfri och kräver inga förkunskaper.