Kunskapmaterial - [2020-03-25] Ansvarsfull hälso- och sjukvård, Slutbetänkande av Patientmaktsutredningen

Ansvarsfull hälso- och sjukvård, Slutbetänkande av Patientmaktsutredningen

Ansvarsfull hälso- och sjukvård Slutbetänkande av Patientmaktsutredningen Stockholm 2013