Kunskapmaterial - [2020-03-25] Barn och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Barn och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

I rapporten ger Socialstyrelsen en helhetsbild av välfärden hos barn och unga och belyser såväl hälsa som sociala förhållanden samt verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den beskriver och analyserar utvecklingen över tid samt uppmärksammar framtida utmaningar och strategier.