Kunskapmaterial - [2020-03-25] Berättelser om att vara anhörig till barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Berättelser om att vara anhörig till barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Berättelser om att vara anhörig till barn och unga med flerfunktionsnedsättning är en skrift om barn med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar. Skriften är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.