Kunskapmaterial - [2020-03-25] Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig

Denna reviderade upplaga av Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig ges en samlad beskrivning av lagstiftning, föreskrifter och andra regler som gäller patientens ställning och rätten till information, delaktighet och kontinuitet.