Kunskapmaterial - [2020-03-25] Fokus 17, del 2 - Unga med funktionsnedsättning

Fokus 17, del 2 - Unga med funktionsnedsättning

Etablering i arbets- och samhällslivet Unga med funktionsnedsättning har på flera sätt sämre levnadsvillkor än andra unga och har som grupp en fördröjd etablering och en svagare ställning i arbetslivet. Vissa unga med funktionsnedsättning, till exempel unga med intellektuella funktionsnedsättningar, möter dessutom större hinder än andra när de vill skapa en meningsfull fritid eller engagera sig i samhället