Kunskapmaterial - [2020-03-25] Förutsättningar för ett nationellt hälsobibliotek

Förutsättningar för ett nationellt hälsobibliotek

Den 24 maj 2012 beslutade regeringen att uppdra åt SBU att förbereda inrättandet av ett webbaserat nationellt hälsobibliotek, som i ett första steg riktar sig till hälso- och sjukvården. Detta är projektgruppens rapport.