Kunskapmaterial - [2020-03-25] Good 2 Go Transition program, The shared management model

Good 2 Go Transition program, The shared management model

SickKids, i Toronto Kanada, med syfte att förbereda alla ungdomar med kroniska sjukdomar inför övergången till vuxenvården. Ungdomarna ges möjlighet att få de kunskaper och färdigheter som bedöms vara nödvändiga.