Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?

Trots lagstiftningar, som syftat till och skapat en förändrad syn på personer med funktionsnedsättning, är hälsan för denna målgrupp långtifrån den samma som för personer utan funktionsnedsättning. Det finns inte en enkel lösning på detta. Samarbete, ökad kunskap och förändrade arbetssätt måste till inom såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård och tandvård. I denna skrift gör SKL en historisk beskrivning, ger exempel på hur det ojämlika hälsoläget ser ut idag, lämnar förslag på förändrade arbetssätt, inspirerande exempel som kan förbättra hälsan hos personer med funktionsnedsättning. Skriften vänder sig till politiker, chefer och medarbetare i socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård.

Publicerad: 2020/03/25 Senast uppdaterad: 2020/03/25