Kunskapmaterial - [2020-03-25] Hur upplever patienter och närstående vården?

Hur upplever patienter och närstående vården?

Sammanställning av klagomål som kommit in till patientnämnderna under 2016.