Kunskapmaterial - [2020-03-25] Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport 2017

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport 2017

Redovisar tillståndet och utvecklingen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, inklusive kostnadsutvecklingen.