Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård

Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård beskriver hinder som finns för en ändamålsenlig samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Publicerad: 2020/03/25 Senast uppdaterad: 2020/03/25