Kunskapmaterial - [2020-03-25] Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård

Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård

Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård beskriver hinder som finns för en ändamålsenlig samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.