Kunskapmaterial - [2020-03-25] Någon sätter ord på det jag inte ens visste att jag känner

Någon sätter ord på det jag inte ens visste att jag känner

Cecilia Stocks har under ett antal år träffat föräldrar i grupp. Under de tre senaste åren har hon och en kollega haft grupper med föräldrar till barn som nyligen fått en sällsynt diagnos. Uppsatsen tar upp den utmaningar som föräldraskapet innebär med ett funktionsnedsatt barn.