Kunskapmaterial - [2020-03-25] Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018

Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018

Rapporten bygger på en enkätundersökning till samtliga kommuner i Sverige om personalsituationen inom grundskolans elevhälsa, skolhuvudmannens stöd till skolorna, kvaliteten och aktuella utmaningar. Den är utgiven av Sveriges kommuner och landsting, SKL.