Kunskapmaterial - [2020-03-25] Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård

En extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring.