Kunskapmaterial - [2020-03-25] Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning

En vägledning som vänder sig till dig som är arbetsgivare för den personal som ger stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.