Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

”Respekt för rättigheter?”

Under internationella funktionshindersdagen 2019 lanseras rapporten ”Respekt för rättigheter?” på ett seminarium i riksdagen. Rapporten är civilsamhällets och funktionsrätts Sveriges granskning av hur Sverige lever upp till funktionsrättskonventionen.

Text

Publicerad: 2020/03/25 Senast uppdaterad: 2020/03/25