Kunskapmaterial - [2020-03-25] Slutrapport Projekt Sällsynta diagnoser i Sydöstra sjukvårdsregionen

Slutrapport Projekt Sällsynta diagnoser i Sydöstra sjukvårdsregionen

År 2012 genomfördes en förstudie i sydöstra sjukvårdsregionen, i syfte att kartlägga situationen i regionen inom området sällsynta diagnoser. Kartläggningen visade att patienter med sällsynta diagnoser utreds och behandlas på olika sätt i regionen och mellan olika verksamheter och läkare. Det saknas oftast regionala och nationella vårdprogram som stöd för utredning och behandling.