Kunskapmaterial - [2020-03-25] Stödet till anhöriga omsorgsgivare

Stödet till anhöriga omsorgsgivare

Många anhöriga tvingas ibland ta ett större ansvar för en närståendes vård och omsorg än de orkar med. Samtidigt får de inte det stöd från det offentliga som de behöver. Regeringen bör därför göra mer för att förbättra förutsättningarna för kommuner och landsting att ge ett gott stöd till de anhöriga.