Kunskapmaterial - [2020-03-25] Stödinsatser i skolan - Vad behöver jag som förälder veta?

Stödinsatser i skolan - Vad behöver jag som förälder veta?

Många föräldrar undrar vilket stöd deras barn kan få i skolan. Den här broschyren går igenom de insatser skolan kan sätta in: extra anpassningar och särskilt stöd. Den riktar sig till dig som har barn i förskoleklass, grundskola eller motsvarande skolform, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller fritidshem. Broschyren finns även översatt till albanska, arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinska